top of page
MalikneSutoSzilvia.jpg

Rendelési Idő:

 

Szerda és Szombat

(időpont előzetes megbeszélés alapján)

Malikné Sütő Szilvia

Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus

Szilvia 23 éve óvodapedagógus, 17 éve pedig fejlesztőpedagógiából szakvizsgázott. Iskola-előkészítő foglalkozásokat vállal óvodás korú, és alsó tagozatos gyermekek számára, egyéni illetve kislétszámú csoportok formájában. Célja a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, a későbbi tanulási problémák kialakulásának megelőzése, a tanulási nehézségekkel küzdő ép intellektusú gyermekek problémáinak feltárása, részképességek fejlesztése.

Feladatának tekinti a lemaradás okainak feltárását,majd a felzárkóztatást,és fejlesztést. Szilvia a részképességek feltérképezésére a Sindelar komplex fejlesztő program vizsgálati anyagát is használja, a vizsgálati eredmények tükrében végzi a fejlesztés 5-7 éves gyerekek számára.

 

Szilviához fordulhatnak, ha gyermeküknek megsegítésre van szüksége a következő területek bármelyikén:

  • finommotorika

  • beszéd, szövegértés

  • figyelem, emlékezet

  • téri tájékozódás, testséma

  • logikus gondolkodás

  • grafomotoros képesség

  • szókincsbővítés

  • számfogalom

Rédei Zsuzsanna: TeamMember
bottom of page