top of page
NemesFlora.jpg
Nemes Flóra

Tanító, gyógypedagógus, mozgás- és kutyás terapeuta

Flóra első sorban a hiperaktív, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek szűrésével, diagnosztizálásával, valamint egyéni és csoportos fejlesztésével foglalkozik. A gyermekek és pedagógusok problémáit sokrétűen látja át, hisz mind tanítóként mind fejlesztőpedagógusként is dolgozott az elmúlt években többségi és speciális iskolákban is. Élménypedagógiai elemekkel, kooperatív technikák alkalmazásával segíti a diákok tanulását, a szerzett információk feldolgozását. Munkája során fontosnak tartja, hogy a tudást, az információt, a módszert szükséges a gyerekekhez igazítani és nem a gyerekeket az adott iskolatípushoz.


Flóra az óvodás korosztállyal dolgozva a gyerekek készségeinek és képességeinek felmérése után személyre szabott fejlesztéssel támogatja a sikeres iskolakezdést. Fő hitvallása, hogy a mozgás megfelelő fejlettsége, az önbizalom, és a jókedv által, elfogadó, biztonságos légkörben képes igazán egy gyermek kinyílni, megmutatni a benne rejlő csodát. Ehhez megfelelő eljárásnak a szenzoros integrációs terápiát és a kutyás terápiát tartja.


Flóra tagja a NEO Magyar Segítőkutya Egyesületnek. A fogyatékossággal élők integrációját, társadalmi beilleszkedést elősegítő munkájukban önkéntesként vesz részt. Az egyesület színeiben folytat állatasszisztált terápiás munkát a kutyáival, illetve vezeti a terápiás szekciót.

Rendelési Idő:

 

Hétfő: 14:00 - 19:00

Kedd: 8:00 - 19:00

Csütörtök: 8:00 - 19:00

Szombat: előzetes megbeszélés alapján 

Nemes Flóra: TeamMember
bottom of page