top of page
Woman with Short Hair
Fedoszov Anna

Pszichológus, Pár- és Családterapeuta Jelölt

Anna elkötelezett híve a rendszerszemléletnek, melynek keretein belül működve komplex rendszerben igyekszik vizsgálni a hozzá forduló gyerekek, szülők, családok, párok nehézségeit, elakadásait. A munkahelyi- és iskolai környezetet, a baráti- valamint a rokoni kapcsolatokat meghatározónak tartja jól-létünk szempontjából.

 

Az, hogy egy gyermek vagy felnőtt hogyan képes helytállni a mindennapokban, hogyan képes megküzdeni a kihívásokkal és nehézségekkel, nagymértékben függ attól, hogy hogyan érzi magát a kapcsolataiban. Fontos, hogy milyenek ezek a kapcsolatok: biztonságot adók, kielégítők vagy tele vannak fájdalommal, nehezteléssel, haraggal.

 

Mind egyénekkel, mind családokkal, mind párokkal folytatott konzultációi során Anna célja az, hogy segítsen felfedezni és kibontakoztatni az egyénben és a kapcsolatokban rejlő erőforrásokat, értékeket. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén kiteljesedhessen, a kapcsolatok pedig megerősödhessenek. Segít feltárni a hozzá fordulók valódi szükségleteit, céljait, és együtt-gondolkodással kialakítani azokat a megoldásmódokat, amelyek segítenek e célok megvalósításában. Alapelve, hogy egy család vagy pár akkor működik megfelelően, hogyha annak minden egyes tagja jól érzi magát benne.

 

Anna hisz abban, hogy mindenki képes fejlődni, és meggyőződése, hogy a változtatás alapja a motiváció. Elfogadó és nyitott légkört teremt, amelyben a kölcsönösen befektetett energiával valódi változás jöhet létre. Kialakul egy új harmonikus állapot, amely felszabadító, és ez mindenképpen megéri!

 

Amiben hozzá fordulhatnak: párkonzutáció családterápiás konzultáció egyéni gyermek konzultáció szülő konzultáció válás esetén a szülők  közötti kapcsolat normalizálása

Szabó Boglárka: TeamMember
bottom of page