top of page
Pár- és Családterápia

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a külső szakmai beavatkozás egységének. A konzultáció fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi kapcsolatai állnak. A családi kapcsolatokban interakció, kommunikáció révén igyekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A családkonzultációban a tünet illetve a tünethordozó a család egészének metaforikus módon megnyilvánuló zavarát, diszfunkcióját képviseli.

A terápiás iskolák irányultságától függően a család kommunikációs, strukturális, szociokulturális, történeti, érzelmi, etikai rendszerként való koncipiálása jellemzi a gyógyító gyakorlatot. A családkonzultáció történetében megjelenő számos irányzat az ezredfordulóra az integrációs törekvésekkel jellemezhető. A strukturális, stratégiás, problémaközpontú, megoldásközpontú, viselkedésterápiás irányzatok mellett jelenleg hangsúlyosan jelen vannak a tárgykapcsolati, intergenerációs valamint narratív irányzatok is.

A MentaLife Központban mindig  a korosztálynak és a problémának megfelelő tesztek, fejlesztő  eszközök segítik a szakemberek minőségi munkáját. 

Korai Fejlesztés: Service
Pár- és családkonzultációs szoba
Pár- és családkonzultációs szoba
Pár- és családkonzultáció
bottom of page