top of page
Rock Balancing
Makra Edit

Logopédus

Edit 1996-ban végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár- hallássérültek pedagógiája szakon, mint gyógypedagógiai terapeuta. 2014-ben mozgásfejlesztéből szakvizsgázott. Edit a lelkiismeretes munkavégzése mellett az elmúlt időkben 10 tanfolyamot is elvégzett, amellyel módszerspecifikus technikákat sajátított el, ezzel szélesítve szaktudását.
Jelenleg, logopédusként az alábbi prolémák tekinthetők a szakterületének:
•    Nyelvlökéses nyelés
•    Megkésett beszédfejlesztés terápia 3-4 éves korosztály számára, egyéni formában
•    Pösze terápia 
•    Rekedség kezelése (dysphónia) 
•    Hangtisztítás
•    Artikulációs mozgásügyesítés 
•    Dadogás terápia 
•    Iskolaérettségi vizsgálat, részképességek területén jelentkező elmaradások és tanulási problémák hátterének feltárására irányuló vizsgálatok végzése és tanácsadás.
•    Egyéni és kiscsoportos logopédia foglalkozások vezetése (általános képesség fejlesztés, dyslexia prevenció, reedukáció terápia, beszédészlelés és megértés fejlesztésére irányuló terápia, grafomotoros fejlesztés, komplex iskola előkészítő kiscsoportos foglalkozás gyerekek, illetve párhuzamosan szülők számára)
•    Home training: beszédészlelés, beszédmegértés, Sindelar program
•    Ayres terápia kooterapeutaként

Tóth Orsolya: TeamMember
bottom of page